Asphaltherm

DowPdf

Šta je Asphaltherm?

Asphaltherm je termo kontejner / dozator za asfaltnu masu koji nudi idealno rešenje za sve vrste sitnih popravki na održavanju puteva.

Inovativna i jednostavna konstrukcija dozvoljava vrlo lako rukovanje i održavanje je svedeno na minimum.

Asphaltherm je potnuno autonomna jedinica i ne zahteva nikakav dodatni prikljucak na vozilo na kojem je montiran.

 Kako funkcioniše ASPHALTHERM?

Asphaltherm je potpuno izolovani kontejner sa grejanjem pomoću dizel gorionika i u stanju da održava zeljenu temperaturu u trajanju do 24 sata.

Gorionik Baltur BTL 3H i dizel motor «HATZ» tipa 1D81Z.

 Održavanje optimalne temperature asfalta izvodi se preko grejne komore sa gorionikom koji može biti akcioniran energijom dizel motora sa generatorom ili priključivanjem na električnu mrežu.

Na komandnoj tabli se nalazi digitalni termostat za podešavanje temperature asfalta. Dodatni priključak za elektricnu mrežu 220/380 V omogućava i rad bez upotrebe dizel motora. Konteiner nema nikakav mehanizam za istovar (spiralu), uronjen u asfalt što isključuje brojne probleme prilikom održavanja.

 Vrlo važna karakteristika Asphaltherma je da se istovar asfalta vrši jednostavnim naginjanjem konteinera a ne pomuću spirale koja je podložna habanju.

Druga prednost u odnosu na spiralu je mogućnost podešavanja brzine istovara veoma jednostavnim komandama.

Tehnički podaci

Asphaltherm može biti montiran na bilo koji tip kamiona (sa kipovanjem ili bez) i ne zahteva nikakav dodatini priključak na vozilo.

1  ŠASIJA 8 CILINDAR VRATA 15 KANALNICE ZA HIDRAULIKU 22 REZERVOAR ZA DIZEL
2  RAM 9 DRŽAČI ZA KUKE ZA UTOVAR 16 GORIONICI 23 REZERVOAR ZA ULJE
3  DRŽAČI ZA LEVAK 10 POKLOPCI TOVARNOG PROSTORA 17 KONTEJNER 24 VENTILI ZA PRAŽNJENJE
4  ALUMINIJUMSKI LEVAK 11 CILINDRI ZA POKLOPCE 18 KOMORA ZA ZAGREVANJE 25 KUĆIŠTE ZA HIDROVEN
5  OTVOR ZA PRAŽNJENJE 12 BOČNI POKLOPCI 19 SIGURNOSNE NOGE  
6  VRATA 13 CILINDRI ZA DIZANJE RAMA 20 DIZEL MOTOR  
7  KONTROLNI PANEL 14 HIDRAULIČNI SISTEM 21 ELEKTRO GENERATOR  

 

Dimenzije

 

 

 

 

 

Hydroven hydraulic unit

Komandna tabla

Voltaža 220 / 380 V

 Dizel motor HATZ 1D81Z

Generator 

Gorionik BALTUR BTL3H

Hidraulični cilindri

Dodatna oprema

 

 

                          

Transpotna traka.

Kit nosača za istovar

Cisterna za emulziju zapremine 300l

Daljinski upravljač

Kao što se vidi na primeru, transpotna traka može biti rotirana pod uglom od 180° I tako dostiže radijus istovara materijala od 2.5 m.                                                                                                                              

 

     

 Kit nosača za istovar omogućava odlaganje asphaltherma ukoliko se koristi kamion sa kipovanjem.

      

Šasija za utovar kukom omogućava jednostavno odlaganje i utovar Asphaltherma kada korisnik poseduje adekvatno vozilo.

     

 Utovar na kamion sa kipovanjem

 Faza 1 – kamion je pozicioniran upravno na nosače za istovar;

Faza 2 – parkirati kamion ispod osnovne šasije;

Faza 3 – podignuti kiper kamiona i sam Asphaltherm sve dok se zadnji nosači ne podignu sa tla;

Faza 4 – izvaditi zadnje nosače;

Faza 5 – lagano pomerati kamion unazad sve dok cela šasija Asphaltherma ne bude na kamionu;

Faza 6 – spustiti kiper i samim tim podići prednje nosače;

Faza 7 – izvaditi prednje nosače i samim tim je procedura utovara završena.

Cisterna za emulziju zapremine 300 litara sa kompletnim sistemom za prskanje i dizel gorionikom sa mogućnošću podešavanja temperature pruža korisnicima mogućnost brze i kvalitetne pripreme terena pre asfaltiranja.

Daljinski upravljač sa kablom (standardna oprema) ili bežični daljinski upravljač (dodatna oprema) daju mogućnost korisnicima da uvek budu van radijusa delovanja mašine i omogućavaju slobodan prostor za istovar.

 

 Asphaltherm u radu

Kao što se iz priloženog primera može videti utovar asfalta u kontejner je vrlo brz i jednostavan.

  

Lako i jednostavno rukovanje Asphalthermom omogućava širok dijapazon primene. Mogućnost održavanja asfalta na optimalnoj temperaturi u trajanju do 24 sata, čini ovaj termo kontejner idealnom opremom za radove na održavanju poput krpljenja rupa, asfaltiranja kanala, asfaltiranja trotoara i sličnih sitnih radova.

 Ispod su prikazani neki od primera upotrebe Aphaltherma:

Prednosti u odnosu na konkurenciju

 •         Jednostavna konstrukcija (nema mahaničkih delova uronjenih u asfalt što isklučuje probleme habanja);

 •         Lak za rukovanje (samo tri glavne funkcije plus eventualna dodatna oprema);

 •         Ne zahteva nikakve specijalne procedure za čišćenje, a održavanje je svedeno na minimum;

 •         Potpuno je nezavistan (ima svoj sopstveni izvor energije i ne zahteva nikakve dodatne priklučke na vozilo);

 •         Može biti montiran na bilu kakvu vrstu vozila (sa kipovanjem ili bez);

 •         Ima dva nezavisna izvora energije (dizel motor plus električna mreža);

 •         Opremljen je dvostrukim komandama (daljinski upravljac plus glavna komandna tabla);

 •         Opremljen je generatorom i dodatnim priključkom koji omogućava korišćenje elektricne energije 220V za sitne alate i kad se nalazi na gradilištu;

 •       Ne postoji opasnost od eksplozije s obzirom da koristi dizel gorivo, a ne gas za zagrevanje. To mu daje mogućnost da bude ostavljen sa uključenim grejanjem u toku celog dana uključujući i noćne sate;

 •         Punjenje gorivom je pojednostavljeno jer ima samo jedan rezervoar iz koga se snabdevaju i dizel motor i gorionik (nema plinskih boca za zamenu);

 •         Sa jednim punjenjem ima autonomiju od dva dana rada;

 •         Ima mogućnost podešavanja brzine istovara asfalta, može istovarati polako, male količine ili vrlo brzo i velike količine. Konkurencija ima samo mogućnost konstantne brzine istovara;

 •         Vrlo je jednostavno izprazniti ga u slučaju nekog većeg kvara (kontejneri konkurencije u takvim slučajevima mogu biti ispražnjeni samo ručno - lopatom);

 •         Ima četri različite mogućnosti utovara na vozilo;

 •         Standardno je opremljen za utovar viljuškarom i kranom, a u dodatnoj opremi može imati nosače za utovar ili šasiju za kuku.