Bagela

DowPdf

Regeneratori za frezirani i lomljeni asfalt

Širok dijapazon aplikacija sa novim sistemom bubnja za mešanje

 

BA 10000F prerađuje lomljeni asfalt

   

BA 7000F prerađuje frezirani asfalt

BA 7000F isušuje zemljište      

Mašine za regeneraciju asfalta

Efikasna:

Dovoljan je tim od 3 radnika da preradi  do 7 tona asfaltnog otpada, zagreje  ga i ponovo postavi toplu asfaltnu masu kao asfaltnu bazu za samo sat vremena. Bagela mašina za regeneraciju asfalta će dokazati svoju vrednost gde god je potrebno ručno postavljanje afalta. Sa većim tipovima regeneratora može se preraditi (zagrejati) do 10 tona asfaltnog otpada svakog sata, npr u izgradnji kanalizacione mreže itd

Samostalna:

U roku od petnaest minuta ćete imati toplu asfaltnu masu na raspolaganju u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Ovo će biti pogodno za rad na gradilištima tokom noćnih sati, za popravke na podzemniim vodovima  kablova, kanalizacionih i vodovodnih mreža ili za održavanje pružnih prelaza.

Štedi resurse:

Pošto se asfalt skinut sa površine puta može preraditi (regenerisati)  i ponovo postaviti  direktno na gradilištu, ne postoji potreba za transportom materijala, šljunak s ne mora iskopavati i nema potrebe za odlaganjem otpadnog asfalta. 

Štedi energiju:

Potrebno  je  samo oko 5 kg goriva za reciklažu 1 tone asfalta.

Vaša ušteda:

  • troškovi asfaltne baze
  • naknade za odlaganje asfaltnog otpada
  • dodatni troškovi transporta
  • vreme provedeno u čekanju na proizvođača vruće asfaltne mase

      

Asfalt regenerator BA 7000 F - BA 10000 F

Novi sistem bubnja za mešanje je dizajniran za preradu freziranog asfalta ili za sušenje zemljišta.

  

Bubanj sadrži visoke aksijalne mreže, koje u kombinaciji sa većim brzinama mešanja, obezbeđuju da obrađivani materijal ima povećanu apsorpciju toplote.

Zagrevanje  u  uvodnim segmentima, koji su poznati kao standard u našim regeneratorima, sprečava prevremeno gubljenje toplote. Regenerator će lako obraditi ne samo usitnjen asfalt, već i lomljeni asfalt u komadima, ili oba odjednom u bilo kojoj razmeri. Naravno, usitnjen asfalt treba da bude suv pre obrade.

Pošto su kaseta za punjenje i vrata  za pražnjenje hidraulički vođene, punjenje i pražnjenje se ako može izvršiti utovarivačem. 

Boja: saobraćajna crvena RAL 3020

Tip

Dužina (mm)

Širina (mm)

Visina (mm)

Težina (kg)

Dizel motor

Izlaz (t/h)

Gorionik (kW)

Kočica

Potrošnja goriva (kg/t)

BA7000 F

5400

2000

2100

2300

1Cyl.,5,8 kW

do 7

280

Overrun.

5

BA10000 F

6750

2450

2450

5000

2Cyl.,20 kW

do 10

400

Air press. ALB

5

  • Nezavisan

  • Ekološki

  • Štedi troškove

     

Nemojte se žaliti zbog visokih cena mineralnog ulja i bitumena, ako iznova i iznova nosite lomljeni asfalt ili frezirani materijal na deponiju!

  • Nezavisna - vruć materijal svuda i na svakom trenutku!
  • Ekološka – bez troškova prevoza, bez rasipanje resursa, bez odlaganja asfalta!
  • Štedljiva  - 6 litara goriva = 1 asfaltni bazni sloj.

 

Nemacka i međunarodna komparativna analiza dokazuju da: Visokokvalitetni bazni sloj se od polomljenog asfalta(baza i površinski sloj) može dobiti samo uz kompetentno rukovanje Bagela regeneratorom.

Efikasan i pažljiv sistem za grejanje podržan novim zagrevanjem (heat soak) i segmenti za vođenje.

Ovi visoko aksijalni segmenti, fiksirani unutar bubnja za mešanje, sprečavaju prerano gubljenje toplote i obezbeđujunjenu apsorpciju.

Komadi lomljenog asfalta sezagrevaju dok prolaze ulazne segmente i u segment za grejanje stižu kao usitnjen asfalt.

U segmentu za grejanje, materijal zagreva do usijavanja i to se postiže uglavnom pomoću toplote zida bubnja za mešanje.

     

Vrata  za pražnjenje se moraju otvoriti uz pomoć hidraulike posle 10 minuta procesa grejanja. Maksimalni izlaz je 7 tona po satu za BA 7000F i 10 tona po satu za BA 10000F, ako se punjenje i pražnjenje obavljaju neprekidno.